ALLMÄNNA VILLKOR

CMobiles plattform ("Cmobile" eller "Tjänsten") är en mobil engagemangs plattform som låter dig skapa, ansluta, spåra, hantera och analysera olika grundläggande eller mobila optimerade målkoder samt kundanpassade mobila applikationer.

Följande dokument beskriver villkoren för Cmobiles tjänster och hemsida besökt via cmobile.com domänen; alla nyhetsbrev som publiceras eller distribueras av Cmobiles; API publiceras av Cmobile; alla mobilappar publicerade av Cmobile; och alla andra tjänster som tillhandahålls av Cmobile, gjorts tillgängliga av Cmobile, eller produceras och upprätthålls av Cmobile. Dessa villkor ("Villkor") reglerar tillgång till och användning av webbplatsen och tjänster som tillhör Cmobile ("Cmobile") eller någon annan information såsom text, grafik eller annat material som laddas upp, eller ner eller visas på webbplatsen och tjänster (båda definieras nedan) som görs tillgänglig för användarna ("Du" eller "Användare/na") genom http://www.cmobile.se ("webbplatsen"). Vänligen läs också igenom vår sekretesspolicy som beskriver vår hantering och användning av personlig information som du lämnar till oss.

Godkännande av Villkor

De webbplatser som tillhandahålls av Cmobile, och är tillgängliga för dig under villkoren som beskrivs nedan samt i tilläggsavtalet gällande prenumeration ("Teckningsavtalet") för premiumtjänster. Tillsammans utgör dessa två dokument de fullständiga användarvillkoren.

LÄS IGENOM DESSA VILLKOR NOGGRANT. GENOM ATT BESÖKA WEBBPLATSEN ELLER NYTTJA NÅGRA AV DE TJÄNSTER SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA GENOM VÅRA SIDOR ACCEPTERAR DU ATT FÖLJA DESSA VILLKOR. DETTA ÄR ETT LAGSTADGAT AVTAL.

ÖVERTRÄDELSE AV VILLKOREN SOM ANGES NEDAN KOMMER ATT RESULTERA I OMEDELBAR UPPSÄGNING AV DIN RÄTT ATT ANVÄNDA CMOBILES WEBBPLATS OCH DET KONTO SOM DU HAR SKAPAT SOM EN DEL AV TJÄNSTEN.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor för tjänsten till en annan i enlighet med den process som beskrivs i "Förändring av dessa villkor" nedan. Din fortsatta användning av webbplatsen och / eller våra tjänster efter att sådana ändringar har gjorts, kommer innebära att du accepterar dessa förändringar. Du samtycker därmed till att använda Cmobile på egen risk.

Webbplatsens innehåll

Cmobile och dess leverantörer äger alla rättigheter, titlar och intressen, inklusive och utan begränsning, alla immateriella och industriella rättigheter i de Produkter- och tjänster inklusive gränssnittselement och slutanvändare som ingår i tjänsten, många av de enskilda funktionerna samt tillhörande dokumentation. Tillgång till och användning av tjänsten innebär inte att någon överföring av hela eller delar av Cmobiles "immateriella och industriella rättigheter i Produkten och / eller Tjänsten, som härmed uttryckligen bevaras av Cmobile.

Utan att begränsa allmängiltigheten i det föregående, accepterar Du att inte:

1. använder varumärken, servicemärken, företags- eller affärsnamn , logotyper, domännamn, andra särskiljande kännetecken eller något annat upphovsrättsskyddat material eller andra immateriella rättigheter som ägs av Cmobile och som är förknippade med produkten och / eller tjänsten utan skriftligt medgivande från Cmobile;

2. registrerar, försöker att registrera något varumärke servicemärke, handels eller firmanamn, logotyp, domännamn, andra särskiljande märkesfunktioner eller annat upphovsrättsskyddat material eller äganderätt i samband med Tjänsten eller med Cmobile; eller

3. tar bort, använder, kopierar, anpassar, ändrar, reproducerar, material som bygger på, dekompilera, plocka isär, distribuera, licensiera, sälja, överföra, visa offentligt, överförer, streamar, sänder eller på annat sätt utnyttjar någon del av tjänsten eller Cmobile hemsida, förutom vad som uttryckligen tillåts i dessa villkor.

Du förstår att all information, data, text, programvara, musik, ljud, fotografier, grafik, video, meddelanden, etiketter eller annat material ("innehåll") offentligt eller privat överfört, är ensam personansvarig för innehåll och sitt ursprung. Användare måste intyga att de äger alla immateriella och industriella rättigheter i dessa material.

Genom att acceptera dessa villkor, beviljar du härmed att Cmobile, världsomfattande, oåterkalleligt, royalty-fritt, icke-exklusivt, har licens att använda, reproducera, skapa härledda verk av, offentligt kommunicera och distribuera innehåll offentligt postat av dig i syfte att visa det på våra webbplatser, och att distribuera den, antingen elektroniskt eller via andra medier (nuvarande känd eller senare utvecklad), till tredje parts webbplatser och andra användare.

Skapa användarkonto

För att få tillgång till och använda webbplatsen och dess tjänster, måste du öppna ett användarkonto ("Konto") med Cmobile. Genom att skapa ditt konto, samtycker du till att vara bunden av villkoren i kontot och dess Villkor. Om du agerar på uppdrag av ett företag, krävs det också att du har behörighet att godkänna dessa villkor för dess räkning och att binda denna till dessa villkor.

När du skapar ett konto, kommer du vara tvungen att lämna vissa personuppgifter om dig själv (och för alla behöriga användare) samt upprätta ett inloggnings-ID och lösenord (för dig och dina auktoriserade användare) ("Kontoinformation "). Du ansvarar för att upprätthålla sekretessen för ditt lösenord, som tillsammans med ditt inloggnings-ID (e-postadress) får tillgång till tjänsten.

Dessutom är du ansvarig för den verksamhet eller de aktiviteter som sker på ditt konto (inklusive genom någon av dina auktoriserade användare), oavsett om du har godkänt sådana aktiviteter eller inte. Alla nödvändiga meddelanden som skickas elektroniskt, till den e-postadress som du angett vid upprättande av ditt konto. Dessa meddelanden anses vara en del av Tjänsten och ditt konto, som du inte har möjlighet att välja bort. Din kontoinformation måste vara korrekt och fullständig i alla lägen. Underlåtenhet att göra detta utgör ett brott mot dessa villkor och kan resultera i uppsägning av ditt Cmobile konto. Dessutom får du inte beskriva eller tilldela nyckelord till ditt konto på ett vilseledande eller olagligt sätt, bland annat på ett sätt avsett att erbjuda tjänster i andras namn eller som påverkar någons rykte. Cmobile kan ändra eller ta bort beskrivning eller nyckelord som anses olämpligt eller olagligt, eller på annat sätt kan ligga på Cmobiles ansvar.

Du ansvarar för riktigheten, kvaliteten, integriteten och att din kontoinformation följer lagen och på vilket sätt du (eller dina auktoriserade användare) förvärvat din kontoinformation. Cmobile kommer att behålla administrativa, fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten, sekretess och integritet av din kontoinformation, i enlighet med gällande industri standarder.

Kontoinformation och Datahantering

Cmobile får tillgång till kontoinformation som behövs för att identifiera eller lösa tekniska problem eller svara på klagomål om tjänsten. Utan hinder av andra bestämmelser, får Cmobile tillgångt till, kan läsa och avslöja kontoinformation om Cmobile bestämmer att en sådan åtgärd är skäligen nödvändig:

1. för att följa lagen, gällande myndighetskrav, juridiska eller regleringsprocessen;

2. att genomdriva dessa villkor; eller

3. att svara på påståenden att du använder tjänsten för att utföra eller stödja verksamhet som bryter mot lagen eller tredje mans rättigheter. Om det inte är förbjudet enligt lag eller juridisk process, kommer Cmobile använda sina kommersiellt rimliga åtgärder för att inte avslöja din kontoinformation utan att ge dig förvarning att begäran om ett sådant offentliggörande och lämna en rimlig tid för dig att svara på en sådan begäran. Cmobile förbehåller sig rätten att avsluta ett konto eller inloggningsreferenser om användarna inte svarar i tid.

Cmobile kan samla anonym användningsdata med avseende att förbättra användning av tjänsten och för att mäta och analysera svarsfrekvens samt prestandamätningar av tjänsten. 

Cmobile kommer endast att använda dessa data för interna affärsändamål, inklusive förbättringar, test och tillhandahållande av Tjänsten, ytterligare tjänster och får endast lämna ut sådana uppgifter i samlad form (t.ex. uppgifter insamlade från alla kundernas användning av tjänsten, men utan att specifikt identifiera dig eller någon annan kund). Cmobile uppmuntrar användare att främja allmänt material, kampanjer och relevant information på webbplatsen via fältstudier eller via andra former på vår hemsida.

Prova utan kostnad

Cmobile erbjuder dig som användare att fritt testa alla funktioner som ingår som ett sätt för dig att göra en utvärdering av tjänsten och dess lämplighet. Du är inte skyldig att erlägga ett kreditkort. Prövotid kan förlängas på begäran eller avslutas av oss utan någon speciell anledning. Erbjudandet är begränsat till ett (1) testkonto per användare om inte annat överenskommits. Efter försöksperioden är slut, om användaren inte väljer att uppgradera till någon av Cmobiles abonnemang kommer din tillgång till ditt konto tillfälligt avbrytas eller att avslutas.

Uppgradera till ett betalt abonnemang

Efter att ditt gratis "Prova på" abonnemang avslutats kommer du ha möjlighet att fortsätta använda Tjänsten till kostnaderna som annonseras på webbplatsen. En uppgradering från det kostnadsfria abonnemanget till en betald prenumeration kommer omedelbart att avsluta det kostnadsfria abonnemanget. Du kommer att faktureras omedelbart efter uppgradering.

Betalning och fakturering

Ett giltigt kreditkort krävs för att betala konton. Du kan betala för utvalda tjänster med betalningsmetoder som görs tillgängliga för dig genom Cmobile. Inköpta tjänster faktureras i förskott på månads eller årsbasis (enligt det alternativ som du har valt) i enlighet med vår prissättning. Alla betalningar är icke-återbetalningsbara. Detta innebär att det inte blir några återbetalningar för nyttjande av del av månad i tjänsten eller för månader där tjänsterna är oanvända. Cmobile förbehåller sig rätten att ta bort eller ändra de tillgängliga betalningsmetoderna efter eget gottfinnande. 

Auto-förnyelse funktionen kommer att aktiveras automatiskt när du köper Cmobiles prenumeration för första gången, om du inte avmarkera gällande ruta i ditt användarkonto.

Alla avgifter är exklusive alla skatter, avgifter eller tullar som tillkommer genom skattemyndigheterna, och du skall själv ansvara för betalning av alla sådana skatter, avgifter, moms och / eller motsvarande kostnader. Om CMobile har laglig skyldighet att betala eller kräva skatter som du ansvarar för, ska lämpligt belopp faktureras dig om du inte gett Cmobile ett giltigt intyg gällande skattebefrielse som godkänts av vederbörlig skattemyndighet.

Du måste fylla i din Momsregistreringsnummer så att Cmobile förstår sina förpliktelser gentemot gällande skattemyndighet. Priserna på någon tjänst kan förändras med trettio (30) dagars varsel gentemot dig. Sådant meddelande kan tillhandahållas genom att vi kontaktar dig med hjälp av informationen du har gett oss. All användning av tjänsten efter 15 dagar från att informationen mottagits "anses som ett godkännande av det nya priset.

Ogiltig betalningsmetod

Om vi bestämmer, efter eget gottfinnande, att den betalningsmetod (er) registrerad på ditt konto inte längre är giltig (t.ex. gammalt utgångsdatum för ett kreditkort eller en misslyckad betalningstransaktion med kortet av någon anledning ), kan vi upphäva eller begränsa Tjänsten tills du anger en giltig betalningsmetod. Det är Användarens ansvar att hålla kontakt och betalningsinformation fullständig och korrekt.

Uppgradering och nedgradering

Du kan uppgradera eller nedgradera din prenumeration när som helst. Du kommer att debiteras det nya priset vid din nästa faktureringsperiod. Vid uppgradering / nedgradering, kommer vi att debitera motsvarande planens pris pro rata tiden för användning.

NEDGRADERING AV DITT CMOBILE KONTO KAN ORSAKA FÖRLUST AV INNEHÅLL, FUNKTIONER ELLER KAPACITET AV DITT KONTO. CMOBILE ÄR INTE ANSVARIG FÖR SÅDAN EVENTUELL FÖRLUST.

Förnyelser

Alla abonnemang på Cmobile förnyas automatisk, vilket innebär att vi kommer att förnya din prenumeration för din räkning när din nuvarande period löper ut. När du köper tjänster på prenumerationsbasis (månadsvis eller årsvis), godkänner du att detta är en återkommande betalning och betalningar skall göras till Cmobile genom metoden du har valt på återkommande intervall som valts av dig tills abonnemanget för de tjänster du valt avslutas av dig eller Cmobile.

Att avbryta automatisk förnyelse innebär att du inte automatiskt kommer att faktureras när din nuvarande prenumeration månadsvis eller årsvis upphör. För att undvika avbrott i tjänsten, förnyas alla våra månadsabonnemang automatiskt 5 dagar före slutet av prenumerationsperioden; och alla våra årliga abonnemang förnyas automatiskt 21 dagar före slutet av prenumerationsperioden. 

Kontoägaren av en betald tjänst får ett kvitto mailat till sig efter köp. Cmobile använder en tredje part som mellanhand för att hantera kreditkortsbetalningar och denna förmedlare har inte tillåtelse att lagra, behålla eller använda din faktureringsinformation förutom för att bearbeta din  kreditkortsinformation för Cmobile.

Support

Cmobile ger tekniskt stöd för hjälptjänsten via support ärende inlämnade via nätet när som helst under dess ordinarie kontorstid ( Cmobile strävar efter att svara inom en arbetsdag om möjligt).

All konto support kommer att ges i enlighet med Cmobiles standardmetoder, rutiner och policies.

Friskrivningar från garantier

Tjänsterna är ett pågående arbete och Cmobile förbehåller sig rätten att ändra, upphäva eller avbryta tjänsten när som helst utan förklaring och anledning. Meddelande om avstängning eller uppsägning kommer att ges i enlighet med dessa villkor.Cmobile kan också göra förbättringar och / eller förändringar i webbplatsen, tjänster eller produkter när som helst. Din tillgång till och användning av tjänsten sker på egen risk. Cmobile ansvarar inte för åtgärder av dina auktoriserade användare eller för förlust av data som leder via din (eller dina auktoriserade användare) användning av tjänsterna. Tjänsten tillhandahålls "som den är" och på "mån av tillgång". Cmobile lämnar inte några garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång.

Cmobile lämnar inga garantier avseende:

1. din förmåga att använda Tjänsterna

2. din tillfredsställelse med tjänsterna

3. att Tjänsterna kommer att vara tillgängliga hela tiden, utan avbrott, och felfri

4. noggrannhet, prestationer och resultat som utförs av Tjänsterna, och

5. att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

Vi använder kommersiellt rimliga ansträngningar för att göra tjänsten tillgänglig 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Men din tillgång till tjänsten kan avbrytas från tid till annan pga flera orsaker bland annat:

Cmobile lämnar inga garantier avseende:

1. din förmåga att använda Tjänsterna

2. din tillfredsställelse med tjänsterna

3. att Tjänsterna kommer att vara tillgängliga hela tiden, utan avbrott, och felfri

4. noggrannhet, prestationer och resultat som utförs av Tjänsterna, och

5. att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

Vi använder kommersiellt rimliga ansträngningar för att göra tjänsten tillgänglig 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Men din tillgång till tjänsten kan avbrytas från tid till annan pga flera orsaker bland annat:

1. planerat driftstopp (som vi kommer förvarna om minst 24 timmar i förväg via Tjänsten); eller

2. någon otillgänglighet orsakad av omständigheter utanför vår kontroll, inklusive, utan begränsning, utrustningsfel, periodisk uppdatering, eller Internet Service Provider fel eller fördröjningar.

Du försäkrar att:

1. din användning av Webbplatsen kommer att vara i strikt överensstämmelse med gällande Villkor, sekretesspolicy och alla tillämpliga lagar och förordningar (inklusive utan begränsning lokala lagar eller förordningar i ditt land, stat, stad eller annan statligt

område, angående material online där godtagbara innehåll, och inklusive alla tillämpliga lagar rörande överföringen av tekniska data som exporteras från det land där du är bosatt), och

2. din användning av Webbplatsen inte kommer att angripa eller missbruka immateriella rättigheter för tredje part.

Ansvarsbegränsning

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpad lag, kommer Cmobile inte hållas ansvariga för någon direkt eller indirekt skada (inklusive försumlighet) eller på annat sätt för indirekta, tillfälliga, följdskador eller skadestånd, inklusive utan begränsning, skador, utebliven vinst, förlust av affärs goodwill eller anseende, avbrott i verksamheten, utrustningsfel eller annan skada eller förlust, som uppstår ur eller som i något sätt:

1. användning eller oförmåga att få tillgång till eller använda tjänsten

2. kostnaden för anskaffning av ersättningsvaror och tjänster till följd av att något gods, data, information eller tjänster som köpts eller erhållits eller meddelanden som mottagits eller transaktioner som ingåtts genom eller från tjänsten

3. obehörig åtkomst till eller ändring av dina överföringar eller data

4. uttalanden eller uppträdande av tredje part på tjänsten eller

5. alla andra frågor som rör tjänsten. Din enda gottgörelse för missnöje med tjänsten är att upphöra att använda Tjänsten. Under alla omständigheter bör ansvar hittas, Cmobiles maximala ekonomiska ansvar kommer att begränsas till de belopp som mottagits av Cmobile från dig de senaste 12 månaderna.

Webbplatser från tredje part

Tjänsten och Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part eller resurser. Cmobile tillhandahåller dessa länkar som en bekvämlighet och för informationssyfte och stödjer inte de bolag eller innehållet på en tredje parts webbplats. Cmobile ansvarar inte för innehållet på sådana webbplatser eller resurser. Om du bestämmer dig för att besöka någon av tredje parts webbplatser kopplade till Tjänsten, gör du det helt på eget ansvar.

Uppsägning

Du kan säga upp ditt konto när som helst och av vilken anledning som helst genom att radera ditt konto, som möjliggör att en prenumeration löper ut utan att förnyas eller genom att skicka ett meddelande till oss som krävs enligt dessa villkor. Vid uppsägning gjord av dig, för Tjänsterna och / eller ditt konto (vilket som är tillämpligt) kommer inte längre att vara tillgänglig. 

Varje begäran om uppsägning kommer att hanteras inom 30 dagar efter mottagandet av en sådan begäran. Uppsägning gäller vid utgången av den sista dagen i det aktuella abonnemanget.

Eventuella betalningsskyldigheter eller obetalda saldon vid uppsägning av Tjänsten kommer att förbli obetalda.

Cmobile kan när som helst avbryta, inaktivera eller säga upp din tillgång till eller användning av tjänsten:

1. om du bryter mot, inte uppfyller, eller bryter mot någon bestämmelse i dessa Villkor (eller har agerat på ett sätt som visar att du tänker göra det)

2. om Cmobile via eget gottfinnande anser att det krävs enligt lag (t.ex. när tillhandahållandet av Tjänsten till dig är, eller blir, olagligt); eller

3. omedelbart efter meddelande skickats till den e-postadress som du som en del av din kontoinformation angett.

Vid uppsägning eller avstängning, kommer Cmobile inte ha någon skyldighet att underhålla någon kontoinformation, uppgifter eller någon relaterad information som lagras i vår databas relaterade till din användning av tjänsten eller att vidarebefordra någon information till dig (eller någon tredje part). Varje avstängning eller uppsägning påverkar inte dina skyldigheter att Cmobile under dessa villkor (inklusive, utan begränsning, ägande, sekretess, skadeersättning och ansvarsbegränsning), som genom sin betydelse och sitt sammanhang är avsedda att överleva en sådan avstängning eller uppsägning.

Förändring av dessa villkor

Cmobile kan ändra dessa villkor från en tid till annan. Nya funktioner och tjänster som kan läggas till hemsidan skall omfattas av dessa villkor. Eventuella ändringar av dessa villkor kommer att läggas ut på Cmobile webbplatsen och / eller via tjänsten. Genom att fortsätta att använda Tjänsten efter sådana ändringar har gjorts, godkänner du att fortsatt vara bunden till de ändrade villkoren. Om en behörig domstol finner något av dessa villkor ogiltiga eller ogenomförbara och alla andra villkor förblir opåverkade och i full kraft och verkan. Den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen anses vara ersatt av en giltig, verkställbar bestämmelse som närmast motsvarar avsikten med den ursprungliga bestämmelsen skall resten av Villkoren fortsätta att gälla.

Skadeersättning

Du accepterar att ersätta Cmobile, och dess agenter, direktörer, tjänstemän, anställda och partners mot förlust, skuld eller kostnad som uppstår av dina kränkningar av något av dessa villkor eller mot tillämpliga lagar, regler eller föreskrifter i samband med din användning av webbplats, produkt och / eller tjänster. 

QR Koden är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED.

Övrigt

Dessa villkor, vår sekretesspolicy (och våra registreringsvillkor som gäller för teckning av tjänster) är det fullständiga och exklusiva avtalet mellan dig och Cmobile gällande Tjänsterna och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Cmobile gällande Tjänsterna.

Kontakt

Om du har några frågor om dessa Villkor, kan du kontakta oss via vår hemsida. Tack för att du tog dig tid att lära dig mer om Cmobiles tjänster.

Go to top